Dane Kancelarii

UWAGA! Od 01.03.2022 r. siedziba kancelarii ulega zmianie na ul. Chopina 11/I, 44-100 Gliwice (wejście od ul. Lompy).

UWAGA! Kancelaria jest dostępna dla stron wyłącznie przez dwa dni w tygodniu tj. w poniedziałki i czwartki.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski
Kancelaria Komornicza w Gliwicach, ul. Chopina 11/I, 44-100 Gliwice

Tel./fax 32 337 19 22
e-mail: [email protected]

Rachunek bankowy:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
06 1240 4302 1111 0010 6060 8575

Kancelaria czynna dla stron w dniach:
poniedziałek od godz. 07:00-16:00,
czwartek od godz 07:00-15:00

Komornik przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 15:00
W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów również w inne dni po uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Skrzynka EPUAP: /LukaszRykalski/ezbiegi
ID eSąd: 929

Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do następujących instytucji:
ZUS – EKS
KIR S.A. – system OGNIVO
CEPIK
Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach
- CPD Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poprzednio Kancelaria prowadzona przez:
- Komornika Justynę Ptak-Głogowską
- Komornika Michała Turczyka
- Zastępcę Przemysława Bidasa
- Zastępcę Grzegorza Madeja

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski.