Właściwość

Właściwość komornika wyznacza miejsce zamieszkania dłużnika lub położenia nieruchomości, do której skierowana jest egzekucja i obejmuje miasta:
Gliwice, Knurów i Pyskowice 
oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś.

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski.