Właściwość

Właściwość komornika wyznacza miejsce zamieszkania dłużnika lub położenia nieruchomości, do której skierowana jest egzekucja i obejmuje miasta:
Gliwice, Knurów i Pyskowice 
oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika składa wraz z wnioskiem oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski.